การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น


โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิตาภา จันทะลี (กะทิ) และนางสาวสุพิชชา เพียเฮียง (เนย์) นักเรียน ม. 5/11 ในโครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (G-SCIENCE) ที่สามารถผ่านเข้ารอบที่สอง (จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 113 ทีม) ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 


------------------------------------------------------
โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (G-SCIENCE)
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนทุกๆ คน
ที่ประสบความสำเร็จ และได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากนอกห้องเรียน

ความคิดเห็น

Related stories