ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์"บรรยากาศการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการทางชีววิทยา"


โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (G-SCIENCE) ได้มีรายวิชาปฏิบัติการทางชีววิทยา ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (G-SCIENCE)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จัดกิจกรรมโดย คุณครู เทพสถิตย์ ตะรุวรรณ
หัวหน้าโครงการฯ นายสิทธิชาติ สิทธิ
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ความคิดเห็น

Related stories